Konserwacja zabytków i obróbka kamienia

Renowacja i konserwacja zabytków wymaga znacznie większego wysiłku i zaangażowania oraz stosowania zupełnie innych metod czyszczenia niż rozwiązania standardowe.

Wrażliwość powierzchni zabytkowych na duże ilości wody, czyszczenie mechaniczne czy działanie silnych środków chemicznych ogranicza standardowe metody czyszczenia i konserwacji obiektów architektonicznych.

Idealnym rozwiązaniem dla konserwatorów zabytków stają się więc parownice ze względu na możliwość dotarcia wytwarzanej pary do trudnodostępnych miejsc, wniknięcia w mikropory, rozpuszczenia przyklejonych i nawarstwionych zabrudzeń przy minimalnej ingerencji w strukturę czyszczonej powierzchni.